Woonproject Van Immerseelstraat

Project

De doelstelling van het project was de nieuwe bouwvolumes inplanten zodat er een meerwaarde ontstaat voor de bewoners en voor de hele omgeving waarin de site zich situeert. 

De huidige af te breken bebouwing was niet goed geïntegreerd in zijn omgeving en de oriëntatie van de bebouwing was zeer nadelig in functie van oververhitting.

ORIENTATIE

Ons doel was hierbij het doorbreken van de huidige “MUUR” van bebouwing, en een luchtige invulling geven aan het terrein die beter is aangepast aan het stedelijk weefsel rond de site. 

De nieuwe bouwvolumes krijgen hierbij een Oost/West oriëntatie in plaats van de huidige Noord/Zuid oriëntatie. Dit is zowel qua beleving als vanuit energetisch standpunt een verbetering tov de bestaande toestand.
Het bouwprogramma wordt opgedeeld in verschillende bouwblokken zodat de impact van de nieuwe bouwvolumes beperkt blijft en er doorzichten ontstaan naar het achterliggende groene landschap. Bovendien ontstaan hierdoor verschillende zones & sferen op het perceel die variëren qua functie en beleving.

DOORWAADBAARHEID

Per 2 woonblokken wordt een “binnenstraat” voorzien. Deze ruimte heeft een stedelijk, semi-publiek karakter en verzorgt de visuele en functionele verbinding tussen de Van Immerseelstraat en de Meuttersstraat. In deze ruimte wordt bovendien de toegang tot de appartementen en circulatie tussen de verschillende verdiepingen voorzien. 

Centraal op het terrein wordt een groene, publieke zone ingericht. Deze zone ligt in het verlengde van een bestaand voetgangerspad en verzorgt de verdere ontsluiting van zowel de site als de rest van de wijk.

Ligging
Heist-op-den-Berg
Bouwheer

Huisvestingsmaatschappij van het kanton Heist-op-den-Berg

Jaar
2019
Type
Sociaal wonen
Wedstrijden
Wonen
Contact

Huisvestingsmaatschappij van het kanton Heist-op-den-Berg