Diensten

Onze rol als architect is niet beperkt tot het tekenen van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht. Wij zijn uw vertrouwenspersoon die uw wensen op een creatieve manier omzet in werkelijkheid. We stellen samen met u een programma op waarin we uw eisen, wensen en doelen formuleren. Dit programma van eisen is belangrijk omdat het een kader schept waarmee wij aan het werk gaan. Het bevat zowel de praktische als esthetische eisen en wensen van u als bouwheer. Naast het voorontwerp bevat het programma ook een raming van de kosten.

Tijdens het ontwerpproces wordt het ontwerp getoetst worden aan allerlei bestaande eisen en regels zoals: Is de functie die het gebouw zal vervullen, wel toegestaan volgens het bestemmingsplan? Voldoet het gebouw aan de technische-, veiligheids- en gezondheidseisen die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit?

Voor bepaalde verbouwingen is soms een bouwvergunning nodig. We regelen uw vergunningsaanvraag. Als er bijvoorbeeld iets gesloopt moet worden, dient er een sloopvergunning te worden aangevraagd. Wanneer het ontwerp door de bouwheer positief ontvangen wordt, gaan we verder met de uitwerking ervan. Er wordt een lastenboek opgesteld dat naast een ontwerptekening een schriftelijke omschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden en materialen. In een meetstaat worden de hoeveelheden bepaald.

Wanneer het lastenboek en ontwerp klaar zijn, wordt voor overheidsopdrachten een aanbesteding georganiseerd. Bij een private opdrachtgever wordt aan enkele aannemers een prijsofferte gevraagd. Wij maken van de prijsoffertes voor u een grondige evaluatie en kunnen dan in overleg bepalen met welke aannemer(s) er zal gewerkt worden. Na de toekenning van de aannemer controleren we de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, zien de facturen (vorderingsstaten) van de aannemers na, eventueel op specifieke vraag, en leveren bijstand bij de oplevering van het werk.

Gedurende het hele proces zal u door ons begeleid worden van 1ste ontwerp tot oplevering van de werken. Uiteraard geven wij indien gewenst ook kleuradvies en ontwerpen uniek maatmeubilair. Vindt u niet de gepaste kast, lavabomeubel, haardmeubel of noem maar op, wij helpen u hier graag verder mee.