Voormalige Mouterij te Tielrode

Project

Nieuwbouw en renovatie van 30-tal sociale assistentieflats, 10 sociale appartementen en 5 studio’s – Winnend ontwerp

De site is een voormalige mouterij, gelegen dichtbij het centrum van Tielrode. Virtueel is de site verdeeld over vier ruimtes: een open ruimte ruimte (ingevuld met sociale-assistentieflats), de mouterij (getransformeerd in sociale appartementen), de bestaande garage (omgetoverd tot een ontmoetingsruimte) en een bestaande woning aan de straat (getransformeerd tot 5 studio’s en 1 sociaal appartement).

De sociale appartementen (9) welke geïntegreerd zijn in het historische mouterijgebouw zijn allen gericht naar een groen binnengebied en ontvangen enkel natuurlijk licht via 1 kant. Deze aanpak leidt tot een specifiek type van woningen.

Op de open ruimte gelegen aan de zuidelijk gelegen straat grenzend aan de dijk, worden zuidelijk georiënteerde sociale-assistentieappartementen (30) geïntegreerd. De inplanting en het ontwerp van dit bouwblok houdt rekening met een maximale doorwaadbaarheid van het terrein.

Het ontwerpproces focust op het lezen van de context en het integreren van het opgegeven programma. Een analyse waarbij het resultaat: kwaliteitsvol wonen rekeninghoudend met een karaktervolle historische context.

In de “groene” buitenruimte ontstaat een gradatie van sociale cohesie van uit het publiek domein tot de private binnenruimte van de woning, met als tussenstappen het semipublieke binnenplein. Het sociale contact verhoogt het sociaal welzijn van de bewoners en het goed functioneren van de buurt.

Dit project kwam tot stand door een samenwerking met AMV-architecten.

Ligging
Antwerpsesteenweg, Tielrode (Temse)
Bouwheer

Bouwmaatschappij van Temse

Jaar
2015
Type
Sociaal wonen
Wedstrijden
Zorg
Contact

Etienne Audenaert Bouwmaatschappij van Temse Mariadal 1 9140 Temse