RWK

Project

Dit wooninbreidingsproject is een combinatie van de integratie van een aantal woningen in een bestaand, historisch gebouw (voormalige rijkswachtkazerne met conciërgewoning/resp.koetshuis), gecombineerd met de realisatie van enkele woninggroepen van verschillende types op een ingesloten terrein in de binnenstad.

Op het terrein worden een vijftigtal woongelegenheden voorzien, waaronder een ruime ondergrondse parking. De totaliteit vormt een harmonisch geheel, waarin oud en nieuw een absolute meerwaarde betekenen voor de totale site.

Het project heeft een semi-privaat karakter. Overdag publiek, vanaf een bepaald uur privaat.

Er worden zoveel mogelijk groenzones voorzien. Ook op de platte daken en boven de ondergrondse garage wordt met groendaken gewerkt.

Ondanks de hogere densiteit zal door de strakke, luchtige architectuur en gebruikte materialen voldoende licht en lucht aanwezig zijn tussen de gebouwen, zodat een aangename stedelijke leefomgeving ervaren wordt.

Een groen, toegankelijk binnengebied met moderne architectuur en met aandacht voor ruimte en context zal ontstaan met respect en in harmonie voor de oudere gebouwen.

Ligging
Vermorgenstraat, Sint-Niklaas
Bouwheer

Investpro Hof Ter Breien nv
Steenweg op Blaasveld 56A, Heffen
Lirale bvba,
Mercatorstraat 33, Sint-Niklaas

Jaar
2012
Type
Verbouwing
Wonen
Contact

Investpro, Erwin Close
Lirale bvba, Marc Lebbe