REG

Project

Residentie TEMPUS herbergt ondermeer 45 serviceflats, een aantal appartementen specifiek voor mensen op "rijpere" leeftijd, en ook een aantal bureau's en praktijkruimten. Het ontwerp is een subtiele invulling van dit grootschalig project in de bestaande stedelijke context aldaar en is heel vernieuwend qua opvatting. Het ademt de sfeer van een luxe-appartementsgebouw, is wel specifiek ontworpen voor mensen die zorgbehoevend kunnen worden, maar het gebouw heeft niets van de stereotype stijl of leefsfeer van vele rusthuizen. Hier woont men als bejaarde echt op een zelfstandige manier, en toch is het steeds mogelijk om te genieten van de bescherming en service die men op elk moment nodig kan hebben. De serviceflats en appartementen zijn op schaal van mensen die geen behoefte meer hebben aan een grote woning, maar toch ook de stap naar een rusthuis niet willen zetten. Ook mensen die de zekerheid willen hebben dat er steeds hulp beschikbaar is wanneer nodig, terwijl ze op een aangename geborgen manier nog van een zelfstandig leven kunnen genieten.

Een aangelegde tuin rondom een centraal gelegen oude es met wandelpad en "jeux de boule" terrein is ook voorzien, en een kleine voortuinstrook vooraan zorgt voor een extra aangename omgeving en een verruiming van het straatbeeld.

Aangezien de heraanleg van het Regentieplein ook in de begroting van het stadsbestuur werd opgenomen, maakte het project deel uit van het plan om in de Regentiestraat een aantrekkelijke groene ader in het stadscentrum te creëren. Begrijpelijk dat ook het stadsbestuur gelukkig is met dit initiatief, en op een positieve wijze heeft meegewerkt bij het vastleggen van de basisopties.

Ligging
Regentiestraat, Sint-Niklaas
Bouwheer

Bvba Tempus

Jaar
2001
Type
Zorg
Contact

Rudy Martens
Tel. 03 220 60 51

Mauritz Verplancke
Tel. 03 735 01 91