Nieuwe zorgwoonsite te Mechelen

Project

Nabij de stadskern van Mechelen wordt er geopteerd om een woonzorgzone  te ontwikkelen. Een sociaal woonproject met in totaal 42 woonentiteiten verdeeld over 8 appartementen, 22 assistentiewoningen en 12 zorgkamers.

NOORD-ZUID AS

De site wordt mede bepaald door twee poortgebouwen in de Nekkerspoelstraat en Paardekerkhofstraat welke de oriëntatie van de straten volgen waarin ze gelegen zijn (noord-zuid).  Het nieuwe centrale bouwblok dat in het binnengebied geïntegreerd wordt, heeft een oost-west oriëntatie.

DOORWAADBAARHEID

De uitgestrektheid van de site zorgt hierbij voor een doorwaadbaarheid van het bestaande bouwblok en verbindt beide straten. Deze Noord-zuid as vormt de belangrijkste circulatie-as. Een as die verschillende soorten semi-publieke buitenruimtes aaneenschakelt. Het vormt een groene passage doorheen de site met een beleving van verschillende sferen.

Door de schaal van de bouwvolumes en buitenruimtes doorheen het centrale woonblok te variëren, wordt gevoelsmatig een fysieke overgang tussen publiek en semi-privaat domein vorm gegeven. 

 

Ligging
Mechelen
Bouwheer

Woonpunt Mechelen

Jaar
2019
Type
Sociaal wonen
Wedstrijden
Wonen
Zorg
Contact

Woonpunt Mechelen