“Kriekepitte” – Winnend ontwerp

Project

Nieuwbouw van een 45-tal sociale woongelegenheden 

Concept en het volumespel van het ontwerp

Er wordt geopteerd voor de inplanting van een krachtig boog-vorming bouwvolume om maximale privacy te garanderen tov de buren en om het aanzicht van de lengte van het gebouw in het straatbeeld te beperken. De inplanting van het boog-vormig bouwvolume wordt enerzijds bepaald door de vorm van de straat, anderzijds door de inplanting van het te behouden kinderdagverblijf. Het perceel wordt aan de straatzijde ontsloten en grenst aan de andere perceelgrenzen aan percelen met woningen en tuinen.

In de omgeving is zeer veel “groene” open ruimte aanwezig, maar enige geborgenheid in deze groene openheid ontbreekt. De combinatie van een boog-vormig bouwvolume en maximaal groen op het terrein, zorgen voor een geborgen groen karakter waarin bewoners uitermate genieten van een rustige groene woonomgeving.

Ligging
Voskenslaan, Sint Niklaas
Bouwheer

Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH)

Jaar
2015
Type
Sociaal wonen
Wedstrijden
Contact

Geert Verhoeve Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) William Griffithsstraat 92