winterbar op het Regentieplein te Sint-Niklaas… een geslaagde afsluiter van 2015

Nieuwbouw van 16 grondgebonden sociale woningen en 4 sociale duplexwoningen te Hamme

Maandag was het zover, de symbolische eerstesteenlegging van het European Food Centre op de vismijnsite te Oostende was zover. Meer informatie kan u terugvinden in onderstaand artikel:

(Artikel Eerstesteenlegging Oostendse Vismijnsite)

ArQ-ArchitectenStudio en de Sint Niklaase Maatschappij voor huisvesting bereiken samen de kaap van 1.750 woongelegenheden. (artikel)

Op deze manier wensen wij enkele foto's te delen van de eerste editie van arQ Café te oostende.

Op 12 juni werd het nieuwe commissariaat voor de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde te Melle officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de minister van binnenlandse zaken, de minister van justitie en tal van andere genodigden.Het nieuwe politiecommissariaat Melle is een realisatie van arQ en is een duurzaam ontwerp waarbij energiebewust bouwen en inrichten sterk naar voor werd gebracht.

Onze gewonnen wedstrijd samen met AMV architecten uit Wetteren voor het renoveren en verbouwen van de oude Mouterij uit Tielrode tot 9 sociale appartementen, 5 studio's en 30 assistentieappartementen.