Verbouwing van ziekenhuisgebouw tot assistentiewoningen in Temse

Project

Om de gezellige thuissfeer van een individuele flat te laten samenvloeien met de dominante gevelarchitectuur van het bestaande ziekenhuisgebouw is het noodzakelijk een schaalwijziging door te voeren. De vormgeving van het huidige gebouw wordt momenteel bepaald door haar strenge, ritmische gevels en de verticaliteit van de trappenhuizen. Om het gebouw een lager, meer toegankelijker allure te bieden, moeten deze deze kernstructuren worden doorbroken. Om de beoogde kleinschaligheid te versterken is het dan ook wenselijk om de omgeving sterker te betrekken bij de woonfunctie.

Daarbij lijkt het tevens aangewezen om de bestaande campusvisie omtrent de scheiding van de verschillende verkeersstromingen verder uit te bouwen. De omgevingsaanleg moet de circulatie tussen de verschillende gebouwen op de campus versterken, maar ook het bestaande woonomgeving versterken. Een doordachte omgevingsaanleg zal hiertoe bijbrengen. Dit project kwam tot stand door een samenwerking met AMV-architecten.

Ligging
Kouterstraat, Temse
Bouwheer

OCMW Temse Kouterstraat 1 9140 Temse

Jaar
2015
Type
Wedstrijden
Zorg