VEN

Project

Het groene karakter van het terrein wordt behouden en het stedelijke aspect van de straat wordt geïntegreerd op het terrein.

Twee afzonderlijke bouwvolumes (sociaal wonen en zorgwonen) creëren een plein/collectieve binnenhof/buitenruimte in het verlengde van de straat, loodrecht op het terrein. Een derde bouwvolume (diensten) markeert de site in straat. Het wordt opgevat als een baken op een publiek plein. Naarmate men verder infiltreert op de site, komt het ‘groene’ karakter van de site je tegemoet.

De wooneenheden worden allen aan de achterzijde voorzien van een eigen private buitenruimte met terras en geven aan de voorzijde uit op de publieke ruimte zodat bewoners actief en passief betrokken kunnen zijn bij het ‘leven in de straat’. Een minimale afstand van 6 meter van de perceelsgrenzen waarborgt de privacy van de bewoners en de buren.

Op deze manier ontstaat er een rijke variatie aan sferen en buitenruimten.

Een project dat een meerwaarde biedt voor de hele straat.

Wedstrijddossier: Laureaat

Ligging
Vennestraat, Mol
Bouwheer

C.V. Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting

Type
Sociaal wonen
Wedstrijden
Zorg
Contact

Erik Schoofs
C.V. Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting
Bosveld 152
2400 Mol