Uitbreiding van bestaande school De Klavers te Belsele

Project

Uitbreiding van bestaande school met extra klaslokalen en een buitenschoolse opvang op de site De Klavers te Belsele –  Winnend ontwerp

Uitvoering: 2017 - 2019

Rekening houdend met de bestaande bomen, de verschillende schoolgebouwen en het maximaal behouden van de speelplaatsen is er bewust gekozen voor één volume waarbij de luifel de kinderopvang en school met mekaar verbindt en het mogelijk maakt overdekt te circuleren. De lineaire structuur van de verschillende programmadelen garandeert een mogelijke uitbreiding geënt op de nieuwe circulatie-as langsheen de zuidzijde. De buitenste schil aan de noordzijde wordt deels ingevuld door o.a. bergingen, inkomzones, vergaderruimte, klaslokalen …

De kinderopvang is voorzien van 2 speelruimtes met een bijhorende berging voor drank, snoezelruimte en vergaderruimte. Door gebruik van mobiele scheidingswanden kunnen de ruimtes omgevormd worden tot één grote ruimte.

De luifel als organiserend element, vormt een horizontale belijning over de volledige gevellijn. Soms komen de volumes er boven, of blijven net onder de luifel afgewisseld met stroken gevelbekleding of raampartijen. Dit resulteert in een boeiend dynamisch lijnenspel, net zoals het beeld van een rij schoolkinderen.

Er is gezocht om verschillende buitensferen te creëren waarbij gewerkt wordt met verschillende materialen. De nieuwe verharding sluit naadloos aan bij de bestaande verharding, zodat deze maximaal behouden kunnen blijven ifv kostprijs. De groene speelzone wordt ingericht met extra bomen en leuke zitkeien.

Ligging
Sint-Andriesstraat, Belsele
Bouwheer

Stad Sint-Niklaas

Jaar
2017
Type
Scholen
Wedstrijden
Contact

Martine Van Geeteruyen

Stad Sint-Niklaas

Industriepark Noord 4

9100 Sint-Niklaas