PWA Oostende

Project

Startend van een casco kantoorruimte diende het volledige dossier in 3 maanden van ontwerp tot oplevering afgewerkt te zijn. Waardoor een strakkeplanning en opvolging noodzakelijk was.
Vermits het kantoor grotendeels bestaat uit een gordijngevel en er dus geen mogelijkheid was om natuurlijk te koelen is hier geopteerd om gebruik te maken van een "lucht lucht" warmtepompsysteem. Doordat alle kanalen en technieken van de warmtepomp in het plafond zitten is hier gekozen voor een verlaagd gyproc plafond. Het plafondluik geeft toegang (onderhoud e.d) tot de binnenunit en de lijnroosters aan de glasgevel zorgen voor de uitblaas van warme- en koude lucht, terwijl aan de overzijde van de ruimte tegen de muur de uitgespaarde lijn dient voor de aanzuig van de lucht voor het warmtepompsysteem.

Ligging
Graaf de smet de nayerlaan 4, 8400 Oostende
Bouwheer

PWA Oostende

Jaar
2013
Type
Interieur
Kantoor
Contact

Dhr. Michel Vincke Graaf de Smet de Nayerlaan 4 8400 Oostende

Fotograaf
© Jean Godecharle