Politiezone Rhode & Schelde

Project

Het bestaande terrein met een totale oppervlakte van +/- 11 ha is gelegen in de " kom" van afrit 6 "Melle". Op het terrein is een natuurlijke vijver reeds aanwezig. Grote wijzigingen van het bodem reliëf worden er niet gepland. Wel wordt de zone rondom het gebouw deels opgehoogd gezien het profiel van het bestaande terrein achteraan minimaal hellend is. Het nieuwe kantoorvolume wordt loodrecht op de Brusselse steenweg ingeplant op een afstand van 13.7 meter van de rooilijn. Hij vormt een spel van verschillende hoogtes, waarbij de luifel aan de inkomzone het hoogst is. De luifel wordt opgevat als het ware als een schil die het kantoorgebouw omhelst. Het gebouw heeft een zeer krachtig aanzicht aan de straatzijde, welke extra onderlijnd wordt door de ruime luifel als meest dominant visueel vormelijk aspect. De gevels van het kantoorgebouw worden afgewerkt met duurzame materialen, nl. een lichtkleurige gevelsteen. Het voertuigensas wordt eerder industrieel opgevat met een metalen structuur bekleed met een metalen geprofileerd plaatmateriaal. Ook de luifel bestaat uit een metalen structuur en wordt afgewerkt met een strak, lichtgekleurd plaatmateriaal. De raampartijen van het kantoorgebouw worden voorzien van een combinatie van vaste zonneweringen en flexibele zonneweringen en -screens om oververhitting uit te sluiten. Wedstrijd - Laureaat.

Ligging
PZ Rhode & Schelde, Brusselsesteenweg, 9090 Melle
Bouwheer

PZ Rhode & Schelde, Melle

Jaar
2014
Type
Openbare gebouwen
Wedstrijden
Contact

PZ Rhode & Schelde , Melle

Fotograaf
Koen Keppens