Mahatma Gandhi wijk-noord

Project

Dit project is een combinatie project, wat zowel nieuwbouw als renovatie bevat. Het kadert in een grootscheeps herwaarderingsproject van de gehele wijk. De renovatie betreft een face-lift van de woningen met oog voor leefcomfort binnen een hedendaagse infrastructuur. Een nieuwe uitbouw waarin een nieuwe keuken wordt ondergebracht en in sommige gevallen tevens een extra slaapkamer op de verdieping. Daarnaast worden de binnenafwerkingen vervangen, een nieuwe badkamer en nieuwe technische installaties geplaatst en de gebouwschil geïsoleerd. Bij het isoleren van de buitenschil wordt door het gebruik van geïsoleerde gevelsteenelementen op het gelijkvloers en geïsoleerd pleisterwerk op de verdiepingen een duurzame gevelafwerking voorzien zonder kosten voor het verbreden van de funderingsvoet. De nieuwe woningen worden puntsgewijs ingezet als afwerking van de bestaande blinde gevels in de wijk, waardoor een aantrekkelijk beeld vanuit het openbaar domein ontstaat en de sociale controle in de wijk vergroot wordt. De woningen worden volledig georiënteerd naar de openbare groenzones. Aan de zijde van de bestaande huizenrij wordt binnen de woning een bufferzone voorzien met hierin de circulatieruimte, bergruimtes, ed.

Ligging
Mahatma Gandhi wijk-noord, Mechelen
Bouwheer

Woonpunt Mechelen

Jaar
2015
Type
Sociaal wonen
Verbouwing
Wedstrijden
Contact

Geert Van Rossum Woonpunt Mechelen Plein der Verenigde Naties 8, 2800 Mechelen