Internaat Ibis

Project

"Internaat Koninklijk werk IBIS” omvat het uitbreiden en renoveren van het bestaande internaatgebouw. Voor dit project wordt samen gewerkt met de Dienst voor infrastructuurwerken van het Katholiek Onderwijs ( DIKO) en met de subsidiërende overheid het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ( AGION).Het internaat is ontworpen naar de voorwaarden op het gebied van Hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid volgens het KB van 1986. In ontwerpfase van het internaat werd vanaf het begin rekening gehouden met de factoren die kenmerkend zijn voor duurzame architectuur. Architectuurstudio verzorgt naast het ontwerp van het internaat ook de coördinatie van de uitvoering van deze werken.

Ligging
Prinses Elisabethlaan 8, 8450 Bredene
Bouwheer

Koninklijk Werk IBIS Directeur: Philip Declercq, Prinses Elisabethlaan 8 8450 Bredene

Jaar
2015
Type
Scholen
Uitbreiding
Contact

Koninklijk Werk IBIS Directeur: Philip Declercq