De Vlashaard

Project

Het project omvat het ontwerpen van 88 wooneenheden op twee verschillende locaties in het centrum van Wevelgem.

De projectomgeving wordt gekenmerkt door een samenstelling van gebouwen van middelgrote -   en kleinschalige woningbouw. Eén van de uitdagingen binnen dit project bestaat uit het ontwikkelen van een visie welke rekening houdt met beide schaalniveaus. Om hier een antwoord op te bieden verlagen de nieuwe grotere volumes naar de kleinschalige woningen toe. Voor de appartementsgebouwen zijn twee L-vormige volumes ontworpen die een kwalitatieve binnenzone definiëren.

Wat de woningen betreft vormt de verweving van de vooropgestelde publieke groenzones met de nieuwe woongelegenheden de basis in het plan. Groene lobben breiden zich vanuit de bufferzone naast de spoorweg uit tussen de woonkavels.

De woningen zijn dwars op het spoorwegtracé ingepland en genieten van een ideale oost-west oriëntatie. Om het potentieel van de site volledig te benutten en om de aanwezigheid van de parkzone eveneens in de achterliggende gebieden te laten geworden zijn deze woningen voorzien van een doorlopende buitenruimte. Door een verschuiving van de bouwlijn, bouwhoogte en kleurtint van gevelmateriaal wordt in het straatbeeld een levendig karakter gecreëerd.

wedstrijddossier: Laureaat

Ligging
wevelgem
Bouwheer

de Vlashaard de Zuid West Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

Jaar
2014
Type
Sociaal wonen
Wedstrijden