De Varen

Project

Vertrekkend van de wedstrijdvraag van de Sint Niklase Maatschappij van Huisvesting om op een terrein met beperkte afmetingen 41 wooneenheden te integreren, met verschillende typologieën. Transparantie, groen en rust worden als leidraad genomen om een nieuwbouwvolume vorm te geven. Het bouwvolume bestaat uit drie vleugels. Er wordt een vleugel evenwijdig met de straat geplaatst, deze vleugel wordt transparant gehouden op het gelijkvloers, waardoor een eventuele voorbijganger, bezoeker, bewoner een glimp kan opvangen van het groene binnengebied.

Ligging
Rootputstraat, Sint-Niklaas
Bouwheer

Sint-Niklase maatschappij voor de huisvesting, Sint-Niklaas (SNMH)

Jaar
2011
Type
Sociaal wonen
Wedstrijden
Contact

Geert Verhoeve Tel. 03 780 58 44

Fotograaf
Lookadiz