BEL

Project

Bepalend voor de invulling van het perceel, is het grote niveauverschil van +/- 2m dat momenteel aanwezig is op het terrein. Het perceel kijkt in het westen uit op een fantastisch (privé) park, maar wordt van dit park gescheiden door de drukke Belselestraat. Daarom integreren we een groene buffer in het verlengde van het park welke tevens het hoogteverschil op het terrein opvangt. Dit hoogteverschil biedt de kans om parkeerplaatsen op het terrein te integreren zonder een enorme kost qua grondverzet en men wint een maximaal kwalitatieve buitenruimte.

We stellen een compositie voor van 4 bouwvolumes, refererend naar de wieken van een molen. De buitenruimte die ontstaat in het hart van deze bouwvolumes vormt een collectief semi-verhard pleintje.

De wooneenheden worden maximaal voorzien van een eigen private buitenruimte met terras. De wooneenheden grenzend aan de gemeenschappelijke buitenruimte geven uit op de publieke ruimte zodat de bewoners actief en passief betrokken kunnen zijn bij het ‘leven in de tuin/ op het plein’. Op deze manier ontstaat er een rijke variatie aan sferen en buitenruimten.

In de rondom gelegen straten vang je doorheen de doorzichten op het terrein een glimp op van de gemeenschappelijke semi-verharde buitenruimte.

Een project dat een meerwaarde biedt voor de omliggende straten !

wedstrijddossier : 2de plaats

Ligging
Belselestraat, Waasmunster
Bouwheer

SHM Dendermonde Volkswoningen
Begijnhoflaan2, 9200 Dendermonde

Jaar
2014
Type
Wedstrijden
Contact

SHM Dendermonde Volkswoningen
Begijnhoflaan2, 9200 Dendermonde