Administratief centrum en centrum voor crisisopvang

Project

Vlakbij de trappistenabdij van Westmalle bevindt zich Hotel Beukenhof`, waarin naast een restaurant en hotelkamers, ook de administratieve functies voor dit centrum voor crisisopvang gevestigd zijn.

We kiezen ervoor om de nog aanwezige karaktervolle elementen uit het oorspronkelijke café Beukenhof uit 1932 te bewaren, wat vooral gaat over de typische ruimte-indeling en het binnen- en buitenschrijnwerk. De recentere achterbouwen zijn in slechte staat en worden afgebroken zodat de oorspronkelijke achtergevel terug zichtbaar wordt. Dwars daarop wordt een nieuwe uitbreiding geplaatst, waarin zowel kantoorruimtes (niveau 0 en +1) als hotelkamers (niveau +2) ondergebracht worden.

De nieuwe uitbreiding is een eenvoudig balkvormig volume dat door zijn eenvoud met een beperkt budget kan gerealiseerd worden. Ondanks zijn modernere vormgeving, vormt het een mooi geheel met het bestaande gebouw dankzij het doortrekken van de bestaande materialen: witgeschilderde gevelstenen en donkerrode gevelleien.

 

 

 

Ligging
Malle
Bouwheer

KINA 

Jaar
2019
Type
Hotel
Kantoor
Uitbreiding
Verbouwing
Wedstrijden