Gewonnen wedstrijd sociale huisvestingsproject UCO nieuwe zijde fase 2

We zijn geselecteerd als laureaat voor het bouwen van 25 sociale woningen te Deinze.

We zijn trots op de mooie omschrijving die de jury ons toestuurde: 

"Op basis van het jury moment en quotering op dinsdag 30 mei 2017, werd door de voltallige jury unaniem beslist om arQ architectuurstudio als laureaat in deze architectuurwedstrijd aan te stellen.

Het ingediende project weerspiegelt perfect de vraag van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij om op deze plek een boeiend hedendaags project neer te zetten. Een project waarbij de typische herkenbaarheid van sociale woningbouw vervalt en het project opgenomen wordt in de algemene architectuur van de wijk. Een project waar relatie wordt gelegd tussen het reeds aanwezige binnengebied (speelplein en parking) en de nieuw te bouwen woningen. Een ontwerp dat sterk planmatig en divers is in typologieën. Waar doorzon en doorloop principes zijn opgenomen en een doordachte en logische planopbouw gehanteerd zijn.

Tevens wordt de opvatting van de ondergrondse parking als een eenvoudige, doch logische, uitbreidbare parking zeer goed onthaald. Deze vorm van ondergrondse parking, mede met de voorgestelde architectuur bovengronds zorgt voor een evenwichtige raming en haalbaarheid van het project."

Wil u meer weten over dit project: klik hier