arQ als 2de laureaat in wedstrijd Leffingestraat Oostende.

Het projectgebied – een hoekperceel - bevindt zich in een dense woonwijk in centrum Oostende. Ons doel was om een uitgesproken vorm te ontwerpen die past in de omgeving. Op de 2de en 3de bouwlaag trekken we het perceel door tot in de punt. Met materialen en kleuren die aansluiten bij de omgeving, staat de meergezinswoning – ondanks de sterke vorm - toch geënt in zijn omgeving.

Door de vorm van het perceel te benadrukken en zelfs te versterken, creëren we deze uitgesproken architecturale vorm die tegelijkertijd opgaat in zijn ruimere omgeving. Om aan te sluiten bij de omgeving bevinden de toegangen tot de grondgebonden private woningen zich aan de straatzijde. Ook dit zorgt ervoor dat de schaalsprong tussen de omgeving en het gebouw beperkt blijft.